Przekaż nam 1,5% swojego podatku!

KRS: 0000030018

 

 

 

 

Inowrocławskie Stowarzyszenie Bezpieczna Przystań ( dawniej Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu) powstało w roku 1994. Stowarzyszenie działa na terenie miasta Inowrocławia i powiatu.

Celem stowarzyszenia jest stworzenie optymalnych warunków rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Do roku 2011 stowarzyszenie miało swoją siedzibę w żłobku miejskim „Bajka” (Inowrocław, ul. Solankowa 52), gdzie współpracowało z Oddziałem dla Dzieci Niepełnosprawnych. Od 2012 roku siedziba stowarzyszenia została przeniesiona do budynku przy ul. Armii Krajowej 12.

W ramach prowadzonej działalności statutowej, stowarzyszenie organizowało:

- turnusy rehabilitacyjne,

 - okresowe programy terapii specjalistycznej (rehablititacji ruchowej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logoterapii, muzykoterapii, dogoterapii, hipoterapii),

- finansowała zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy do zajęć specjalistycznych, z których korzystały dzieci uczęszczające do żłobka „Bajka”,

- wycieczki, festyny, spotkania dla rodziców, imprezy okolicznościowe,

 

W związku z prowadzoną działalnością statutową, stowarzyszenie współpracuje z:

- Urzędem Miasta Inowrocławiu,

- Starostwem Powiatowym w Inowrocławiu,

- PFRON,

- Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy,

- Urzędem Marszałkowskim,

- Zaprzyjaźnionymi przedszkolami i szkołami,

- sponsorami i ludźmi „dobrej woli”, którzy wspierają nasze przedsięwzięcia.