Przekaż nam 1,5% swojego podatku!

KRS: 0000030018

 

 

 

Uprzejmie prosimy o przekazanie 
1,5%

od podatku w rozliczeniu rocznym PIT na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

 

Stowarzyszenie powstało w roku 1994. Celem statutowym Stowarzyszenia jest stwarzanie dzieciom niepełnosprawnym optymalnych warunków do roz­woju i rehabilitacji.

Cele swoje realizujemy przez organizowanie:

- turnusów rehabilitacyjnych,

- programów terapii i rehabilitacji

- stacjonarnych (rehabilitacji ruchowej, te­rapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, muzykoterapii, dogoterapii, terapii zajęciowej),

- konsultacji dla rodziców i opiekunów;

- imprez okolicznościowych.

Powyższe przedsięwzięcia finansujemy z: dotacji władz miasta (wkład częściowy), dochodów uzyskanych z 1,5% od podatku w rozliczeniu rocznym PIT i darowizn od instytucji.

"WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - KORONA PROJEKT" finansowany z Funduszu Wsparcia Inicjatyw Społecznych

W ramach projektu pn. "WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - KORONA PROJEKT" realizowane są warsztaty dla dzieci i młodzieży zamieszkującej teren miasta Inowrocławia. Realizacja inicjatywy pozwala na wsparcie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży, pomoc w odkryciu potencjału i odkryciu zainteresowań, wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem, kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych. Fundatorami inicjatywy są  EEW Energy from Waste Polska sp. z o.o.  oraz CIECH Soda Polska S.A Inowrocław.                                          

     

  

 

Trwa rekrutacja do projektu!

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie pn. "WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - KORONA PROJEKT" finansowanego z Funduszu Wsparcia Inicjatyw Społecznych.

  

 

Trwa rekrutacja do projektu!

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie pn. "Wieloprofilowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo i/lub
z zaburzeniami emocjonalnymi- 2024 rok." współfinansowanego przez Miasto Inowrocław.

  

 

Trwa rekrutacja do projektu!

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie pn. "Wieloprofilowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo oraz
z zaburzeniami emocjonalnymi- 2023 rok." współfinansowanego przez Miasto Inowrocław.

 

Trwa rekrutacja do projektu!

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pn. "Klub Młodzieżowy z uśmiechem przez świat" skierowany do dzieci i młodzieży zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Trwa rekrutacja do projektu!

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie pn. "Wieloprofilowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo oraz z zaburzeniami emocjonalnymi- kontynuacja" współfinansowanego przez Miasto Inowrocław.