Przekaż nam 1% swojego podatku!

KRS: 0000030018

 

 

 

 

 

 

Uprzejmie prosimy o przekazanie

1%

od podatku w rozliczeniu rocznym PIT na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

 

Stowarzyszenie powstało w roku 1994. Celem statutowym Stowarzyszenia jest stwarzanie dzieciom niepełnosprawnym optymalnych warunków do roz­woju i rehabilitacji.

 

Cele swoje realizujemy przez organizowanie:

- turnusów rehabilitacyjnych,

- programów terapii i rehabilitacji

- stacjonarnych (rehabilitacji ruchowej, te­rapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, muzykoterapii, dogoterapii, terapii zajęciowej),

- konsultacji dla rodziców i opiekunów;

- imprez okolicznościowych.

Powyższe przedsięwzięcia finansujemy z: dotacji władz miasta (wkład częściowy), dochodów uzyskanych z 1% od podatku w rozliczeniu rocznym PIT i darowizn od instytucji.