Przekaż nam 1% swojego podatku!

KRS: 0000030018

Odwiedz nas na Facebooku!

 

 

REALIZOWANE PROGRAMY

 

 

Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu

realizuje

Od 01.02.2018 do 30.06.2018 oraz od 01.09.2018 do 30.11.2018

zadanie publiczne

 „Wieloprofilowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i z opóźnionym rozwojem umysłowym - kontynuacja”

współfinansowane przez Miasto Inowrocław

Zapraszamy Dzieci z Niepełnosprawnością Ruchową, Intelektualną, Wadami Wymowy, Innymi Problemami Rozwojowymi.

Telefon 698 371 275, 505 029 360

 

Realizujemy zadanie publiczne finansowane przez

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

"Nie wszystko mama zrobi sama – w poszukiwaniu ukrytych sił, możliwości i zasobów rodziny".

W okresie od – 01.07.2015 do 31.07.2015

Oraz od – 01.09.2015 do 31.12.2015

W programie – terapia – pedagogiczna, rehabilitacja, logo terapia, muzykoterapia.

www.kujawsko-pomorskie.pl

Zapraszamy Dzieci z Niepełnosprawnością Ruchową, Intelektualną, Wadami Wymowy, Innymi Problemami Rozwojowymi.

Telefon 698 371 275

 

 

W 2015 roku realizujemy program dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej pt.:

„Komputer naszym przyjacielem w poszukiwaniu i umacnianiu komunikacji

z innymi”,

termin realizacji - 01.05.2015-31.07.2015 oraz 01.09.2015-31.12.2015,

program finansowany przez:

Samorząd  Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ze środków PFRON.

www.kujawsko-pomorskie.pl

Zapraszamy Dzieci z Niepełnosprawnością Ruchową, Intelektualną, Wadami Wymowy, Innymi Problemami Rozwojowymi.

Telefon 698 371 275

***

Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu realizuje zadanie

publiczne pt:

 „Wieloprofilowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo

i z opóźnionym rozwojem umysłowym - program rozszerzony”

współfinansowane przez Miasto Inowrocław w okresie

od 01.03.2015 - 30.06.2015 r. i 01-09-2015 - 31.12.2015 r.

Zapraszamy Dzieci z Niepełnosprawnością Ruchową, Intelektualną, Wadami Wymowy, Innymi Problemami Rozwojowymi.

Telefon 698 371 275

 

***

W 2015 roku realizujemy również program dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej pt.:

 „Wielospecjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i zagrożonych niepełnosprawnością”.

Program finansowany jest ze środków
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

www.kujawsko-pomorskie.pl

Zapraszamy Dzieci z Niepełnosprawnością Ruchową, Intelektualną, Wadami Wymowy, Innymi Problemami Rozwojowymi.

Telefon 698 371 275

ZREALIZOWANE PROGRAMY

***

W 2014 roku realizowaliśmy program dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej pt.:

„Komputer naszym nowym sprzymierzeńcem w poszukiwaniu i umacnianiu komunikacji

z innymi”,

termin realizacji - 01.04.2014-31.07.2014 oraz 01.09.2014-31.12.2014,

program finansowany przez:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ze środków PFRON.

www.kujawsko-pomorskie.pl

 

***

Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu realizował zadanie publiczne pt:

 „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo

i z opóźnionym rozwojem umysłowym - kontynuacja”

współfinansowane przez Miasto Inowrocław w okresie od 01.03.2014 do 31.12.2014 r.

***

 

SPONSORZY

Bank Gospodarki Żywnościowej

Wielkopolski Bank Kredytowy

Bank Zachodni WBK  S.A.

Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S. A.

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o.

 


PATRONAT MEDIALNY

http://www.ino-online.pl/

 

***

Dzieci niepełnosprawne z Inowrocławskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu, składają serdeczne podziękowania

Fundacji Banku Zachodniego WBK  S.A.

w szczególności:

- Pani Elizie Dzwonkiewicz Prezesowi Zarządu Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A.

- Panu Dyrektorowi Banku Zachodniego WBK S.A. I Oddziału w Inowrocławiu

za przekazaną darowiznę na realizację programu:

Razem lepiej-program poprawy funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”,

który był realizowany w okresie od 01.09.2014 do 31.12.2014r.

 

SERDECZNIE  DZIĘKUJEMY !